Tillgång utanför campus-området
För att hemifrån få tillgång till de databaser och E-tidskrifter biblioteket har avtal på måste du vara:
*aktiv studerande eller anställd vid Kau
och
*registrerad låntagare på universitetsbiblioteket.

Du måste logga in för att använda proxy-tjänsten. Ange ditt namn, lånekortsnummer och den fyrsiffriga pinkoden.
Saknar du din pinkod, kontakta låneexpeditionen, telefon 054-700 1091.
Vid andra tekniska problem med åtkomst kontakta datasupporten, telefon: 054-700 16 95.

Mer information
Remote access by proxy server
To be allowed remote access to licensed databases and e-journals:
*You need to be a student or employee at Karlstad University
and
*You need a valid Library Card and your Pin-code.


You have to logon to use the proxy-service. Fill in your name, library card number and the 4-digit pin-code.
If you don't remember your pin code, please contact the issue desk, phone 054-7001091. If you have other problems using this service, contact the computer support, phone: 054-700 16 95
More information  Förnamn Efternamn
Your name  
Lånekortsnummer, t ex 0150...
Barcode
PIN kod 4 siffror
Enter your PIN

Karlstads universitetsbibliotek
Universitetsgatan 2, 651 87 Karlstad 
Kontakta oss

Startsida